ČVS, ČESKÝ VOLEJBAL

Informace pro rodiče


č. účtu klubu: 215438691/0600, VS: RČ dítěte, KS: 1148 – jak při placení čl. příspěvků, tak i na soustředění.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud budou mít děti zranění na tréninku nebo při zápase či turnaji, tak jsme pojištěni u Kooperativy

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni/urazove-pojisteni-clenu.htmlINFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu (dále jen „Správce“)

 

Volejbal Tábor, z.s.

 

je tento povinen na základě § 3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje údaje

1 jméno a příjmení

2 datum narození

3 adresu místa pobytu

4 u cizince adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádostí o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě § 3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

-       příslušnému sportovnímu Svazu,

-       příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,

-       Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov (dále jen ČUS),

-       Příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

-       vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, 

-       identifikace na soutěžích,

-       žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Jsem informován/a o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu.

 

 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub) moje

1 fotografie

2 videa

3 zvukové záznamy

4 sportovní výsledky

Za účelem

-       marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

-       prezentace na webu,

-       prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

-       prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

1 telefonní číslo,

2 e-mail,   

3 rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

-       příslušnému sportovnímu Svazu,

-       příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,

-       výkonnému výboru ČUS.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

-       mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),

-       požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

-       na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

-       na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 Nařízení,

-       na přenositelnost zpracování osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

-       podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

 

V __________________ dne ______________

 

                                                                   ____________________________________________________

                                                                    Jméno a Příjmení                            PODPIS

                                                                                                        (u nezletilých podpis zákonného zástupce)

----------------------------------------------------------------------------------
Zdravotní způsobilost hráček a hráčů

     Vážení rodiče,
na základě zákona č. 373/2011 Sb., a Vyhlášky č. 391/2013 Sb., vydané MZ ČR, Vás tímto žádáme, abyste své dítě nechali vyšetřit u svého dětského lékaře, popř. obvodního, nebo u MUDr. Kolomazníkové – Nemocnice Tábor, ambulance rehabilitace – objednání v 1. patře, ordinuje ÚT a ST. 
Pro děti sportující v našem klubu stačí dle ceníku MUDr Kolomazníkové „Sportovní vyšetření zátěžové ergometir W170 (důvod sport, apod.)“ – cena 650,- Kč. V tomto případě je u vyšetření dětí do 15 let účast rodiče nutná, s sebou sportovní obuv a ručník.
V příloze najdete veškeré informace včetně „Žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu“, kterou si necháte potvrdit u příslušného lékaře a přinesete svému trenérovi, a to nejpozději do 28.02.2018!!!

Vedení klubu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLEJBALOVÉ DESATERO DĚTÍ PRO RODIČE A FANOUŠKY


1/ FANDĚTE  A POVZBUZUJTE.

2/ BAVTE SE S NÁMI, VOLEJBAL JE HRA, NE VÁLKA.

3/ OCEŇUJTE NAŠE DOVEDNOSTI, ALE HLAVNĚ SNAHU.

4/ NENADÁVEJTE A NERAĎTE NÁM KŘIKEM, CO MÁME NA HŘIŠTI DĚLAT. RADÍ NÁM TRENÉR.

5/ POMÁHEJTE NÁM, ABYCHOM SE ZLEPŠOVALY.

6/ RESPEKTUJTE NAŠE SOUPEŘE A JEJICH FANOUŠKY.

7/ HLAVNÍ CÍL NENÍ VÍTĚZSTVÍ, ALE RADOST ZE HRY.

8/ ZATLESKEJTE I SOUPĚŘI, KTERÝ SE SNAŽIL A HRÁL FAIR PLAY.

9/ NENADÁVEJE ROZHODČÍMU, KDYŽ UDĚLAL CHYBU. I ON NÁM POMÁHÁ RŮST.

10/ NECHTĚJTE VÝHRU ZA KAŽDOU CENU, V ŽIVOTĚ JDE O VÍC NEŽ O VOLEJBAL. • 05

  finále - barevný volejbal

  červen 2018, autor Přemysl Oulík

  Festival barevného volejbalu - Celostátní finále Za účasti 133 dvou a tříčlenných družstev, bezmála 450 děvčat a chlapců se uskutečnil o víkendu 2. – 3. 6. 2018 v Jindřichové Hradci ...

 • 29

  OP mladších žákyň

  květen 2018, autor Vladimír Panovský

  Dne 26.5.2018 okračoval na antukových kurtech Hlincovky OP mladších žákyň v šestkách. Volejbal Tábor "A" nastoupil ve skupině A s těmito výsledky : Hlincovka "A" 0:2, Slvia JU ČB 1:2, Hlincovka ...

Zobrazit všechny aktuality >>

Kalendář akcí na Srpen 2018

PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Zobrazit kompletní přehledy >>